Właściwości i skład gazu ziemnego

gaz_wroclaw

Gaz ziemny to naturalnie występująca mieszanina gazów węglowodorowych i niewęglowodorowych, występująca w porowatych formacjach pod powierzchnią ziemi. Nie jest to czysty pierwiastek, taki jak tlen, ale mieszanina gazów, których gazy węglowodorowe są składnikami palnymi i wytwarzającymi ciepło.

Gaz ziemny rozprowadzany przez media różni się składem. Węglowodory wytwarzające ciepło składają się z pierwiastków węgla i wodoru. Metan (CH4) jest zawsze największym składnikiem. Etan, propan (C3H8) i butan są cięższymi, „gorętszymi” węglowodorami pochodzącymi z odwiertów gazu ziemnego i występują w niskich stężeniach. Azot, tlen i dwutlenek węgla są głównymi składnikami (99,9%) powietrza, ale są uważane za zanieczyszczenia gazu ziemnego.

Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, więc może szybko rozproszyć się w powietrzu, utrudniając przypadkowe spalanie. Jest również bezbarwny i nietoksyczny. Gaz ziemny pobrany z ziemi jest bezwonny. Do gazu dodaje się nietoksyczny chemiczny środek zapachowy zwany nawaniaczem, aby wycieki łatwo było wyczuć. Może się jednak zdarzyć, że zapach środka zapachowego będzie słaby lub nie będzie obecny, nawet jeśli nastąpi wyciek. Czynniki te sprawiają, że przypadkowy zapłon lub spalenie gazu ziemnego jest mało prawdopodobnym zdarzeniem. Jeśli chcą państwo być pewni, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, proszę się skontaktować z gazownik Wrocław. Uszczelnianie instalacji gazowych Wrocław jest usługą, która daje pewność że nasza instalacja jest bezpieczna.

Gaz ziemny jest surowcem palnym, dlatego nadaje się idealnie jako paliwo. Spalanie gazu ziemnego to reakcja w której niezbędnym składnikiem jest tlen. W efekcie tej reakcji wytwarzane jest ciepło. Istnieją trzy wymagania dotyczące spalania. Jeśli brakuje jednego z tych trzech składników, spalanie nie może nastąpić. Paliwo (w tym przypadku gaz ziemny), tlen oraz źródło zapłonu. Gaz ziemny nie będzie się palił, chyba że mieszanina znajdzie się w palnym zakresie około 4 do 15% gazu na objętość powietrza. Powyżej i poniżej tych ilości nie spali się. Najbardziej wydajna lub idealna mieszanka to około 10% gazu. Palna mieszanina gazu ziemnego z powietrzem ma również bardzo wysoką temperaturę zapłonu, około 1150°F, czyli prawie dwukrotnie wyższą niż temperatura zapłonu benzyny. Oto możliwe źródła zapłonu:

Jakikolwiek otwarty płomień, taki jak pilot, zapałka lub zapalona świeca, iskra elektryczności statycznej, przełącznik światła, element grzejny, silnik w urządzeniu elektrycznym, silnik spalinowy podczas pracy lub rozruchu.